Boerenerven transformeren

ErvenConsulenten.nl voor advies en begeleiding

Slide 1

Herstructurering

Sommigen erven dienen door functieverlies een complete herstructurering te krijgen.

Nieuwe functies

Nieuwe woon,- werk-, of recreatieve functies houden boerenerven levendig.

Advisering

Advies voor boerenerven kan op verschillende manieren, bekijk de opties.

Neem contact op

Neem vrijblijvend contact op voor advies op maat.

From The Blog

Het buitengebied is altijd in ontwikkeling. De boerensector verandert, functies wijzigen en erven transformeren! Boerenerven in Nederland veranderen in een hoog tempo. Wekelijks stoppen er boerenbedrijven. De functies op de erven veranderen. Boeren die wel doorgaan willen graag uitbreiden en krijgen onder andere te maken met landschappelijke inpassing van nieuwe schuren. Boeren die stoppen kijken naar nieuwe functies voor bestaande boerenerven.

Er is een grote vraag naar wonen in het buitengebied, maar de mogelijkheden om nieuw te bouwen zijn beperkt. Dit alles heeft gevolgen voor de inrichting van nieuwe en bestaande erven. De veranderingen op het erf kunnen gebruikt worden om kwaliteiten van het erf te versterken.

ErvenConsulenten.nl
Via deze website krijgt u inzicht in de mogelijkheden van de ervenconsulenten. Wij kunnen particulieren, gemeenten, makelaars en overige instanties bijstaan met het inrichten van de nieuwe erven. De ervenconsulenten hebben een achtergrond in de tuin- en landschapsarchitectuur en streven altijd naar een sterke ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast delen we graag kennis met u en vormt deze website tevens een informatief naslagwerk voor het bekijken van de verschillen in beleid voor functiewijzigingen op gemeentelijk- en provinciaal niveau